Elbilar är framtiden

Tesla är högprofilerad elbilstillverkare

Det har väl inte undgått någon att det finns nackdelar med att använda stora mängder fossila bränslen som till exempel drivmedel för personbilar och vid varutransport. Den snabba utvecklingen av bättre och billigare elbilar bådar väldigt gott och så länge elen framställs med hjälp av förnyelsebara energikällor talar vi om en stor vinst för världen. Många stora bilmärken gör nu satsningar på elbilar och det är ett tydligt tecken på att oljans tid snart kan vara förbi. I det här inlägget kommer vi bland annat titta på vilka svårigheter som elbilsindustrin behöver överkomma för att produktionen ska ta på fart på allvar. Kan vi lösa dessa problem står vi inför ett verkligt paradigmskifte och en framtid med mindre negativ miljöpåverkan från oss människor.

Acceleration och räckvidd

Tesla är högprofilerad elbilstillverkare

Tesla, ett av världens mest uppmärksammade företag idag har elbilar som sin kärnverksamhet. Tekniken bakom elbilar har några år på nacken nu men alla problem är ännu inte lösta. en elbil skiljer sig mycket i prestanda beroende på modell men något som alla tillverkare brottas med är att det är svårt att skapa batterier som håller tillräckligt länge samtidigt som de kan leverera ett stort energiuttag i samband med riktigt snabb acceleration. En annan stor utmaning är nu att göra batterier som mer miljövänliga än dagens och som består av material som kan utvinnas på ett hållbart sätt.

Hur långt går en elbil?

Svaret på frågan i rubriken är att det beror på bilens batteri. Men inte bara det, det handlar också om infrastruktur för elbilar. Så länge det inte finns tillräckligt många stationer där man kan “tanka” sin elbil kommer vi att vara begränsade i hur de används. Även där går dock utvecklingen snabbt framåt. gamla elbilar exporteras till Norge men begagnatmarknaden är ännu inte särskilt stor när det gäller elbilar. Det kan komma att förändras när det blir billigare att byta batteri på en äldre bil.