Starta upp ett fordonsföretag

Om man gillar bilar kan en dröm vara att arbeta med det på heltid. Då kan ett alternativ vara att starta upp ett eget fordonsföretag. Uppstarten

Att starta upp ett företag kräver ett visst kapital oavsett vad man väljer att arbeta inom. När man startar företaget är det inte säkert att man kommer att ha någon inkomst under de första månaderna och då kan det vara klokt att ta ett företagslån via till exempel Capcito för att kunna täcka upp för alla utgifter. Det är alltid klokt att se till att man betalar sina fakturor så att man inte drabbas av betalningsanmärkningar med mera i företaget.

Hitta kunder

För att man ska hitta kunder är det viktigt att marknadsföra sig. Ett bra alternativ är att marknadsföra sig i sociala medier. Där kan man ofta marknadsföra sig gratis eller till en mycket låg kostnad men trots det når man en mycket stor målgrupp. Det kan också vara bra att annonsera i olika lokala tidningar för att nå den målgrupp som bor i närheten.

Vilka bilar ska man arbeta med?

När det gäller arbete med bilar gäller det att man vet vad man gör. Många bilar är uppbyggda på samma sätt och det finns i de flesta fall bra handböcker att ta del av. För att arbetet ska gå fort kan man dock inte stå och slå i en handbok hela dagen. Det kommer man inte att tjäna mycket pengar på. Om man vet att man bara har erfarenhet av en viss bilmodell, eller kanske bara av äldre bilar, kan det vara klokt att meddela kunderna om att man främst tar in sådana bilar för service och reparation.

Vad krävs av lokalen?

När man startar upp ett fordonsföretag gäller det att ha en bra lokal. Det måste självklart finnas plats att arbeta med bilar i lokalen och det är en stor fördel om det finns plats för en lyft. Det kan också vara bra att kontakta kommunens miljö och hälsokontor, samt länsstyrelsen i det aktuella länet för att se så att det inte finns några hinder i att arbeta med bilar på den aktuella marken.

Köpa in verktyg och annat

När man ska starta upp ett fordonsföretag behöver man också skaffa en hel del verktyg. Det är bra med tryckluftsverktyg, men då behöver man också en relativt kraftfull kompressor. Det behövs också en hel del skruvmejslar och annat för att man ska kunna reparera och serva bilar.

Köpa och sälja bilar

Ett alternativ är också att köpa och sälja bilar. Man kan köpa in bilar som inte riktigt går som de ska och sedan kan man göra dem i ordning för att sälja dem. Det finns en hel del pengar att tjäna på det.