Förbud av fossilbränsledrivna personbilar

Det blir fler och fler länder och regioner som planerar att införa något slags förbud för fossilbränsledrivna personbilar. Fossilbränsle är ju, som namnet antyder, bränslen som bygger på fossilenergi, det vill säga bensin, diesel och naturgas. Hit skulle även koldrivna bilar, likt gengasbilar, räknas om de fortfarande fanns. Men de kan ju komma tillbaka under ett nytt storkrig i Europa.

Anledningarna till att införa förbud för dessa fordon är framför allt två. Dels har man åtagit sig, genom internationella avtal, att begränsa användningen av fossila bränslen för att bromsa klimatförändringarna och dels vill man förbättra luftkvaliteten, och därigenom folkhälsan, genom att mängden utsläppta partiklar minskar. Detta senare argument riktar främst in sig på dieselbilarna. Man har i åtanke olika former av begränsningar och måldatum. Vissa länder eller städer tänker sig totalförbud för användning av fossilbränslen på sikt medan andra mer ser lagstiftningen som ett sätt att knuffa bilisterna mot mer miljövänliga alternativ. Dessa senare talar mer om förbud för 100-procentigt fossildrivna fordon och ser alltså framför sig en fordonspark med hybridbilar. Hos de flesta som har tagit ställning gäller förbudet nyförsäljning eller nyregistrering av fordon, det vill säga att den befintliga fordonsflottan kommer att få tuffa på några år efter måldatumet. Däremot är det vanligt med blandformer i lagstiftningen.

Norge till exempel, som ofta framhålls som en av föregångarna på området, har infört ett förbud från 2025 för nya fossilbränsledrivna fordon. Däremot gäller för Oslo förbud för alla fossildrivna fordon och det redan från 2019. Storbritannien talar om ett förbud för nya 100-procentigt fossilbränsledrivna bilar från år 2040. Medan förbudet för London gäller samtliga fossila fordon från 2030, gäller detsamma för Oxford men från 2020. Ska du köra fossilfritt eller inte behöver du först ta körkort, det hjälper gärna Körskola Uppsala till med.

Förmodligen kommer marknaden springa från de flesta som inte har vågat sätta ner foten och bestämma sig. Alla fordonstillverkare arbetar nuförtiden för högtryck med att få fram mer eller mindre fossilbränslefria bilar till konsumenterna. Till exempel säger Volvo att de siktar på en försäljning till 2025 på 50 procent eldrivna fordon. Det vill säga att varannan såld Volvobil år 2025 ska vara eldriven. Peugeots och Citroëns moderbolag pratar om att 80 procent av deras utbud ska vara eldrivet 2023. Toyota planerar fler än 10 elbilsmodeller till 2020 och Volkswagen, ytterligare en av världens största biltillverkare, satsar 20 miljarder euro på sitt elbilsprogram. Därigenom kommer Porsche och Audi tillsammans ut med cirka 25 eldrivna modeller till 2025. USA’s president Donald Trump tror inte personligen på den globala uppvärmningen för han vill fortsätta sälja olja och driva på den amerikanska ekonomin. De amerikanska biltillverkarna Ford och General Motors däremot, har sett åt vilket håll vinden blåser och planerar för ett flertal elbilsmodeller fram till år 2020 för Ford och till 2025 för GM.

Konsumenterna har tagit till sig lagstiftarnas signaler och byter sakta men säkert ut de olika fordonsflottornas andel av fossildrivna bilar. Troligtvis har vi bilköpare redan ställt om större delen av fordonsparken när de olika måldatumen inträder.