Bygg en carport

Om man inte har möjlighet att bygga ett garage till sitt hus, kan en carport vara ett bra alternativ för att ändå skydda sin bil mot blekningsskador från solens strålar och mot regn och snö. En carport kan vara fristående eller stå i anslutning till huset, och är relativt enkel att bygga så länge man planerar den rätt.

Det kanske viktigaste är placeringen av carporten. Självklart är man begränsad av tomtens utformning, eftersom man behöver en relativt stor, plan yta, men i möjligaste mån ska man placera carporten så att man får lä inne i carporten och så att den är insynsfri och har skugga under så stor del av dagen som möjligt. Det är också bra att tänka på att man bör placera carporten nära huset om man vill installera belysning och en motorvärmare, eftersom man då måste ha tillgång till el.

Ytterligare en sak att ta hänsyn till gällande placeringen är att den faktiskt påverkar carportens stabilitet. En carport som byggs samman med huset eller en annan byggnad får stöd av denna, och blir därmed mer stabil, medan en fristående carport behöver ordentligt underlag och kraftigt byggmaterial för att den ska stå stadigt. Du kan titta på olika materialalternativ på Byggmax hemsida, som du hittar här.

Taket är ytterligare en viktig punkt, då man måste överväga hur mycket belastning det klarar från snömassor. Särskilt om man bor i norra Sverige, där snömängderna kan bli betydligt mer omfattande än i de södra delarna av landet, är det viktigt att man beräknar hur mycket vikt taket klarar av för att inte riskera att det rasar in på ens bil. En vanlig, enkel carportmodell har ett rakt, sluttande tak med två hela väggar (en långsida och en gavel) samt stödpelare på den öppna långsidan och en helt öppen kortsida för att köra in och ut bilen. Det är en funktionell och enkel carport, men trots att den är enkel ska man tänka på att man kan behöva ansöka om bygglov för att bygga den.