Köpa bil hos bilhandlare eller från privatperson?

Det finns många aspekter att betänka när man ska köpa en bil, och en av dem är huruvida det är bäst att köpa bilen från en bilhandlare eller en privatperson. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen, så vilket man väljer beror på vilka faktorer man anser väga tyngst.

En nackdel med att köpa bilen från en bilhandlare är till exempel att priset sannolikt är dyrare än om man köper bilen av en privatperson, helt enkelt för att man går via en mellanhand som också måste tjäna på affären. Fördelen med att betala det där lite dyrare priset är dock att man får betydligt fler säkerheter och garantier. När man köper en bil av en bilhandlare är man nämligen konsument, och köpet går därför in under konsumentköplagen. Det betyder bland annat att man har tre års reklamationsrätt.

Det har man däremot inte om man köper sin bil direkt av en privatperson. Eftersom köpet i det fallet sker från privatperson till privatperson är man inte längre konsument, och omfattas därför inte heller av någon av de rättigheter som en konsument har i lagen. Medan det är sant att man kan få bilen till ett lägre pris när man köper den på detta sätt, är det alltså mycket viktigt att man utför mycket mer noggranna kontroller innan man lämnar över några pengar. En sak som man bör titta på är till exempel om säljaren verkligen är ägaren till bilen. Om du köper en stulen bil, och detta skulle upptäckas, kan du nämligen bli fråntagen bilen utan någon ekonomisk ersättning. Man bör också vara noga med att kontrollera om bilen har några skulder knutna till sig, som böter, eller om det finns lån på bilen. Allt detta kan nämligen påverka dig som ny ägare till bilen.

Oavsett varifrån du köper din bil, ska du dock se till att låna pengar till köpet till bästa möjliga villkor. Det gör du enkelt genom att gå in på reciva.se, där du kan jämföra olika bankers lånevillkor.